נוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנת 2019

04 פבר 2019
אושרו הנהלים למימוש ההשקעות לפי הסכם המים החדש שנחתם בין משרד החקלאות האוצר והתאחדות חקלאי ישראל.

מטרת הנוהל הגדרת הקריטריונים והנהלים בכל הנוגע למתן תמיכה לאגודות ולמשקים החקלאיים שתעריף המים שלהם עלה או צפוי לעלות במשך חמש שנים שבין 1.7.17 ל- 30.6.22.

התמיכה נועדה לסייע בידיהם של האגודות והמשקים להתמודד עם עליות מחירי המים הנובעת מהשינוי עקב תיקון 27 לחוק המים.

רצ"ב צילום של סעיפי ההשקעה ונספח א' המאושרים להשקעה.

בעיקרון ניתן להשקיע בשני מסלולים.

  1. מסלול משולב – מתחלק לשניים: 20% מסכום הזכאות ניתן לקבל במזומן. מתוך יתרת 80% מהזכאות ניתן לקבל מענק בשיעור 70%.
  2. מסלול רגיל – קבלת מענק של 80% ומגובה הזכאות.

מומלץ להגיש לאלתר תוכניות השקעה לשיפוט במחוזות משרד החקלאות באזורכם. יוכרו חשבוניות מיום 1.1.2017 ואילך.

לפרטים נוספים - ירון סולומון This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.או בטל 03-5610621

פריטים קשורים

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237